Formularz zgłoszeniowy do Szkoły Partycypacji SChDW - 2022

Formularz ten ma na celu zebrać informacje, które pozwolą na wybranie 10 organizacji, które będą miały największe szanse skorzystać z oferowanej Szkoły Partycypacji.

1 Proszę podać pełną nazwę organizacji

2 Rok założenia/rejestracji organizacji
3 Adres organizacji, dane kontaktowe

4 Adres strony internetowej organizacji
5 Adresy profili organizacji na portalach społecznościowych
6 Dane kontaktowe osoby, która odpowiada za udział organizacji w Szkole Partycypacji
7

Forma organizacji


8

Charakter organizacji 


charytatywna (pomoc życiowa osobom wykluczonym)
rzecznicza (reprezentowanie interesow okreslonych grup)
strażnicza (broniąca określonych wartości, zasad społecznych itd)
edukacyjna/wychowawcza
komunikacji społecznej/mediów
naukowa
hobbystyczna
artystyczna
Inne:
9 Czy organizacja wprost przyznaje się do wartości chrześcijańskich?
10 Ilość osób aktywnie działających w organizacji
11 Dane kontaktowe osób, które wezmą udział w Szkole Partycypacji.
12 Czy zgadzacie się Państwo na członkostwo instytucjonalne w Stowarzyszeniu Chrześcijańskich Dzieł Wychowania na okres co najmniej jednego roku?
 W pierwszych dwóch, nieodpłatnych, edycjach Szkoły Partycypacji mogą uczestniczyć jedynie członkowie SChDW. Od 2023 roku, Szkoła Będzie dostępna odpłatnie dla wszystkich chętnych organizacji opartych na wartościach chrześcijańskich.
13 Wymień trzy dominujące obszary działalności organizacji:

14

Stopień nowości problematyki, którą zajmuje się organizacja:


15

Co by się stało gdyby organizacja zaprzestała działalności?


Inne organizacje z łatwością i chęcią przejęłyby nasze działania.
Być może ktoś by sie tym zajął, ale nie jest to pewne.
Bardzo trudno byłoby komuś to przejąć.
Prawdopodobnie nikt by się tym już nie zajął.
Trudno powiedzieć

16

Jakiej części społeczeństwa dotyczą skutki działania organizacji (nie mylić z obszarem działania)?


17

Jak bardzo naglące są Państwa działania:


Pilne nie zauważalne przez ludzi
Pilne powodujące zauważalne korzyści
Długofalowe nie zauważalne przez ludzi
Długofalowe zauważalne przez ludzi
18 Co jest największą przeszkodą w działaniach Państwa organizacji?