Organizacyjny Index Godności 2021


Pytania które tworzą dwa wymiary tego Indeksu dotyczą sposobu patrzenia na człowieka, który dominuje w organizacji. Albo jako osoba, albo jako zasób. Od tej ukrytej filozofii biznesu zaczyna się naprawa każdej organizacji.

"Ekspozycja w Pracy" mierzy zgodność działań firmy lub instytucji, z uniwersalnymi wartościami organizacyjnymi. Chociaż używamy słowa "firma" te same wartości, powinny być obecne w jakiejkolwiek innej instytucji. Niektórzy uczestnicy przyznali, że diagnozowali swoje rodziny, jak gdyby były firmami. Aby wyniki były bardziej obiektywne i aby móc policzyć indeks dla danej instytucji, możesz zaprosić swoich kolegów kopiując i przesyłając im link do tego kwestionariusza.

Jest to: http://limesurvey.stocki.org/index.php?r=survey/index&sid=1030&lang=pl

Po wypełnieniu kwestionariusza znajdziesz interpretację swoich wyników. Suma Twoich odpowiedzi skategoryzuje każdą wartość według następujących kategorii: (1) Miejsce niebezpieczne; (2) Wpływ negatywny; (3) Wpływ neutralny ; (4) Wpływ pozytywny.


Jeśli masz jakieś pytania dotyczące ankiety prosimy o kontakt Prof. Ryszard Stocki, na ryszard@stocki.org

Wyniki badań są sumowane i prezentowane w raporcie zautomatyzowanym. Wyniki w formie zagregowanej, zostaną wykorzystane w przyszłych badaniach.

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.