Co-opIndex 3.0


Wartości. Są one podstawowym elementem każdego przedsiębiorstwa. Moja analiza wyników 8 spółdzielni wskazuje na obecność 14 kategorii wartości. Przedstawione są według ich znaczenia. Właściwie pierwsze dwie kategorie wyjaśniają większość różnic między wynikami uczestników.

"Ekspozycja w Pracy" mierzy zgodność działań firmy lub instytucji, z uniwersalnymi wartościami spółdzielczymi. Chociaż używamy słowa "firma" te same wartości, powinny być obecne w jakiejkolwiek innej instytucji. Niektórzy uczestnicy przyznali, że diagnozowali swoje rodziny, jak gdyby były firmami. Aby wyniki były bardziej obiektywne możesz zaprosić swoich kolegów kopiując i przesyłając im link do tego kwestionariusza.

Jest to: http://limesurvey.stocki.org/index.php?r=survey/index&sid=1030&lang=pl

Z powodu skarg poprzednich uczestników na długość narzędzia, podzieliłem kwestionariusz na trzy części z odpowiednio 19, 23 i 12 pytaniami.

Zostaniesz poproszony/a dwa razy, czy chcesz kontynuować odpowiadanie na pytania. Jeśli odpowiesz "nie" zostaniesz przekierowany na koniec kwestionariusza.

Po wypełnieniu kwestionariusza znajdziesz interpretację swoich wyników. Suma Twoich odpowiedzi skategoryzuje każdą wartość według następujących kategorii: (1) Miejsce niebezpieczne; (2) Wpływ negatywny; (3) Wpływ neutralny ; (4) Wpływ pozytywny.

Pamiętaj, że program interpretuje brak odpowiedzi za odpowiedź negatywną. Należy pominąć interpretacje co do tematów, na które nie odpowiadałeś.


Jeśli masz jakieś pytania dotyczące ankiety prosimy o kontakt Prof. Ryszard Stocki, na ryszard@stocki.org

Wyniki badań są sumowane i prezentowane w raporcie zautomatyzowanym. Wyniki w formie zagregowanej, zostaną wykorzystane w przyszłych badaniach.

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.