Wartości. Są one podstawowym elementem każdego przedsiębiorstwa. Analiza statystyczna poprzednich wyników wskazuje na obecność 14 kategorii wartości. Przedstawione są według ich znaczenia. Właściwie pierwsze dwie kategorie wyjaśniają większość różnic między wynikami uczestników z 8 firm.

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.