Kwestionariusz Aktywnego-Empatycznego Słuchania


W niniejszym projekcie zakładamy, że rozwój osobisty jest ważną, choć niedocenianą dziedziną eksperckości. Są osoby, które mają tego świadomość i podejmują celowe praktyki do stawania się coraz bardziej sprawnymi w swoich codziennych wyborach. Inni pozostawiają własny rozwój spontaniczności. Niniejszy kwestionariusz jest listą cech i zachowań ekspertów w dowolnej dziedzinie. Po jego wypełnieniu zaproponujemy umieszczenie Cię na skali eksperckości od ignoranta do eksperta z prośbą o ocenienie, czy nasza diagnoza odpowiada Twoim odczuciom.

Jak często są prawdziwe opisy Twoich zachowań opisane w  poniższych 11 zdaniach ?

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.

Odczuwanie

Zwracam uwagę na coś więcej niż same wypowiadane słowa.
Nigdy nie prawdziwe
Bardzo rzadko prawdziwe
Rzadko prawdziwe
Bywa prawdziwe
Czasami prawdziwe
Często prawdziwe
Zawsze prawdziwe
Rozumiem, co czują inni.
Nigdy nie prawdziwe
Bardzo rzadko prawdziwe
Rzadko prawdziwe
Bywa prawdziwe
Czasami prawdziwe
Często prawdziwe
Zawsze prawdziwe
Mam świadomość tego, co mają na myśli inni, choć tego nie wypowiadają.
Nigdy nie prawdziwe
Bardzo rzadko prawdziwe
Rzadko prawdziwe
Bywa prawdziwe
Czasami prawdziwe
Często prawdziwe
Zawsze prawdziwe
Zwracam uwagę na to, czego ludzie nie mówią.
Nigdy nie prawdziwe
Bardzo rzadko prawdziwe
Rzadko prawdziwe
Bywa prawdziwe
Czasami prawdziwe
Często prawdziwe
Zawsze prawdziwe

Przetwarzanie

Skupiam się na punktach wypowiedzi innych ludzi.
Nigdy nie prawdziwe
Bardzo rzadko prawdziwe
Rzadko prawdziwe
Bywa prawdziwe
Czasami prawdziwe
Często prawdziwe
Zawsze prawdziwe
Kiedy jest to potrzebne, podsumowuję kwestie sporne i zgodne.
Nigdy nie prawdziwe
Bardzo rzadko prawdziwe
Rzadko prawdziwe
Bywa prawdziwe
Czasami prawdziwe
Często prawdziwe
Zawsze prawdziwe
Zapewniam innych, że będę pamiętać to, co mi powiedzieli.
Nigdy nie prawdziwe
Bardzo rzadko prawdziwe
Rzadko prawdziwe
Bywa prawdziwe
Czasami prawdziwe
Często prawdziwe
Zawsze prawdziwe

Reagowanie

Pokazuję innym, że ich słucham poprzez mowę ciała (np. Kiwanie głową).
Nigdy nie prawdziwe
Bardzo rzadko prawdziwe
Rzadko prawdziwe
Bywa prawdziwe
Czasami prawdziwe
Często prawdziwe
Zawsze prawdziwe
Zadaję pytania, które wskazują na zrozumienie stanowiska innych.
Nigdy nie prawdziwe
Bardzo rzadko prawdziwe
Rzadko prawdziwe
Bywa prawdziwe
Czasami prawdziwe
Często prawdziwe
Zawsze prawdziwe
Zapewniam innych o swojej otwartości na ich pomysły.
Nigdy nie prawdziwe
Bardzo rzadko prawdziwe
Rzadko prawdziwe
Bywa prawdziwe
Czasami prawdziwe
Często prawdziwe
Zawsze prawdziwe
Zapewniam innych, że ich słucham, używając werbalnych potwierdzeń.
Nigdy nie prawdziwe
Bardzo rzadko prawdziwe
Rzadko prawdziwe
Bywa prawdziwe
Czasami prawdziwe
Często prawdziwe
Zawsze prawdziwe

Metryczka

Dla celów badawczych, proszę o podanie swoich danych. x`
Płeć
W jakiej grupie wiekowej jesteś?
Wykształcenie
Doświadczenie zawodowe